Advarsel
 
mod renovering/helhedsplan i Carlsro
 
- ny information længere nede
 
 
Vi er en række beboere i Carlsro, som gerne vil advare alle, om nogle af de negative konsekvenser
helhedsplanen får for os alle sammen.
   
•  Pris: næsten 1,2 milliarder (ikke 800 millioner som bestyrelsen siger).
•  Vi, Carlsro's beboere, skal selv betale næsten 800 millioner (ikke ”kun” 400-500 millioner).
•  Din husleje stiger med ca. kr. 2000 pr. måned (35% stigning) .
•  Du skal flytte 2 gange .
•  Havestuer, overdækninger, nye køkkener m.m. rives ned, uden erstatning .
•  Mange beboere har brugt mange, mange penge på forbedringer af bolig, der går tabt.
•  Boliger nedlægges. Du kan ikke være sikker på at komme tilbage til din bolig i Carlsro.
•  Vær forberedt på store skader fra håndværkere/maskiner i for- og baghaver.
•  Misinformation/manglende information af beboere i Carlsro.
•  Carlsro overholder aldrig tidsplaner, tro ikke på dem.
•  Vi skal kræve at afstemninger sikres mod svindel. Bestyrelse og andre må ikke kunne få
 
•*adgang til stemmerne på en måde, så de kan fjernes eller erstattes med falske stemmer
 
Carlsro har i mange år været kendt for at svine med beboernes penge. Det ene vanvittige projekt
efter det andet, hvor beboerne ofte har betalt overpriser, bl.a. horrible priser på køkkener.
Carlsro er også kendt for at vælge dårlige og dyre løsninger. Her er enkelte eksempler:
   
  •  Postkasser, utætte og dårligt monteret (aldrig blevet løst). Vores post bliver ødelagt.
  •  Skraldestativer, der er utrolig dårlig kvalitet, men meget dyre.
  •  Køkkener i 100.000 kroners-klassen (de er standard og koster normalt 30.000-35.000).
  •  Vinduer er kun 20-25 år gamle, har kostet beboerne mange millioner. Nu skal de skiftes
 
**igen, formentlig til nye vinduer af dårlig kvalitet, præcis som det plejer at være i Carlsro.
 
Da bestyrelsen ikke vil fortælle sandheden, kan I selv læse mere på kommunens hjemmeside:
https://www.rk.dk/politik/politiske-udvalg/visning/moede/KB-UID186222-1/
 
Hjælp os med at bevare Carlsro, som vi kender og elsker. Carlsro er for os der allerede bor her.
 
Vi kræver respekt for vores liv, og den måde vi har indrettet vores boliger på, og de penge mange
har brugt på det. Carlsro skal fortsat være et sted de fleste har råd til at bo i.
 
Tro ikke på bestyrelsens skræmmekampagner og trusler. Hjælp os med at stoppe projektet.
 
Hold øje med afstemningsdato - Stem nej til helhedsplanen!
Den store løgn
Den 8. oktober 2020 blev der afholdt orienteringsmøder i et telt ved Langhuset for beboerne.
Formålet med mødt var at informere om processen med helhedsplanen for Carlsro.

Beboerne fik at vide, at helhedsplanen vil koste mellem 500 og 800 millioner kroner. Landsbyggefonden
ville bidrage med op til 400 millioner kroner.

Det kan ses i den video der blev optaget fra møderne. Findes på Carlsro's hjemmeside. Helhedsplan - Carlsro.dk
Det kan også læses i mødereferatet fra 21. oktober 2020, se side 4 i denne PDF
Mødereferat fra 21. oktober 2020

Det viste sig at være en stor løgn.

I ansøgningen til Rødovre Kommune fra den 9. november 2020 står der at helhedsplanen vil koste
næsten 1,2 milliarder kroner (helt præcis 1.267.099.347 kroner), altså næsten 400-700 millioner
mere end beboerne fik at vide på mødet 8. oktober 2020. Læs mere her i ansøgningen til Rødovre
Kommune (PDF)
Ansøgning til Rødovre Kommune

Det er en grov løgn som afdelingsbestyrelsen og styregruppen kom med overfor beboerne.

Grunden til denne løgn var helt tydeligt, at afdelingsbestyrelsen og styregruppen vil gøre alt for at
gennemføre helhedsplanen i Carlsro. Ved løgn og manipulation sikrede de sig, at beboerne stemte for en
ansøgning til Landsbyggefonden.

Afdelingsbestyrelsen og styregruppen har ingen troværdighed og respekt for beboerne i Carlsro.
De har allerede meddelt Rødovre Kommune, at de forventer at beboerne i Carlsro vedtager
helhedsplanen. De vil gøre alt i deres magt for at tvinge helhedsplanen igennem.

På mødet den 8. oktober 2020 var der en del spørgsmål fra beboerne. Mange af dem fik svaret,
at det var der ikke taget stilling til og det kunne man ikke svare på.

Det interessante er at i ansøgningen til Rødovre Kommune fra den 9. november 2020 kan man
finde svarene på mange af spørgsmålene.

Afdelingsbestyrelsen og styregruppen ville ikke svare på spørgsmålene, fordi de ved, at de så risikerede,
at beboerne ikke ville stemme ja til ansøgningen til Landsbyggefonden.

Det lyder godt med 400 millioner kroner i tilskud fra Landsbyggefonden, men beboerne i Carlsro skal
selv betale 800 millioner. Carlsro vil blive gældsat i helt enorm grad. Husk, der er blevet optaget lån til
mange andre og dyre projekter allerede. Hertil kommer det kommende projekt med vandforsyning,
som ikke er en del af helhedsplanen.

Men det er afdelingsbestyrelsen og styregruppen ligeglad med. Beboerne betaler jo.

Planen er at huslejerne skal stige med ca. kr. 2000 pr. hustand, det svarer til en huslejestigning på ca. 35%.
Det er meget voldsomt og mange vil ikke have råd til så høj en huslejestigning.

Det passer afdelingsbestyrelsen og styregruppen fint, at mange ikke har råd til det. De skriver i ansøgningen
til Rødovre Kommune, at de ønsker andre typer beboere i Carlsro i fremtiden. De ønsker ressourcestærke
beboere (folk med penge) og børnefamilier. Carlsro skal være eksklusivt og et dyrere sted at bo.

De beder altså de nuværende beboere i Carlsro om at vedtage en helhedsplan, hvor mange af beboerne
skal udskiftet med andre, som de hellere vil have. De satser også på at en del beboere dør efterhånden for
på den måde at få plads til de nye rigere beboere, der har råd til at betale højere huslejer.

Flytning
Alle beboerne skal flytte. De påstår, at det vil tage 6-9 måneder at renovere boligen. Stol ikke på det. I Carlsro
tager alt meget længere tid og koster meget mere. Tidsplaner overholdes aldrig.

En del beboere kan ikke komme tilbage til Carlsro. Bliver det dig?

Afdelingsbestyrelsen og styregruppen forventer også, at en del beboere ikke vender tilbage til Carlsro.
Ved at udsætte beboerne for flytning, en masse og gener samt en voldsom huslejestigning, får de på den
måde opfyldt deres ønske om, at jage mange beboere væk fra Carlsro.
Havestuer, overdækninger – endnu en løgn
I ansøgningen til Rødovre Kommune står der, at det er nødvendigt at nedrive havestuer og overdækninger
i rækkehusene. Dette fordi tagene skal renoveres.

Det er løgn. Havestuer og overdækninger er ikke en del af taget og selvfølgelig kan man udskifte tagene
uden at rive havestuer og overdækninger ned.

Grunden til at afdelingsbestyrelsen og styregruppen ønsker at rive dem ned er, at de dermed tvinger
beboere til at opføre nyt som skal se ens ud i hele Carlsro.

Læg mærke til at der i øjeblikket ikke er en designmanual. Den er pudsigt nok ikke klar endnu siger
afdelingsbestyrelsen. Nej, den kommer nok først efter helhedsplanen er godkendt (forhåbentlig bliver den nedstemt).

Carlsro skal se ens ud og afdelingsbestyrelsen vil ikke have at havestuerne og overdækningerne ser forskellige ud.

Så forklaringen med taget er endnu en løgn. Vi må håbe, at beboerne ikke hopper på den.

Skal du have en ny havestue koster det nemt 30.000 til 100.000 kroner, afhængig af kvalitet og hvor god
en isolering den skal have. Det skal lægges oven i de store huslejestigninger.

Måske vil Carlsro kræve, at du skal købe havestue igennem boligselskabet. På den måde kan de tage ågerpriser
på havestuer, præcis som de gør med køkkener.

Carlsro's afdelingsbestyrelse burde arbejde for beboerne i Carlsro og ikke for egne og andres interesser.
Det er så ydermere forkasteligt, at de lyver over for de beboere der har valgt dem.
Køkkener
Hvis du har købt et nyt køkken og betalt Carlsro's vanvittige priser på op til ca. kr. 100.000 (for et standardkøkken
der normalt koster ca. 30.000), så skal du vide, at de penge er tabt. Nu skal det hele rives ned, og du skal være
med til at betale nye køkkener i alle rækkehusene.
Besparelser i Carlsro
Afdelingsbestyrelsen skriver, at vi i Carlsro kan spare 11-13 millioner kroner i vedligeholdelse om året, hvis
helhedsplanen gennemføres.

Ingen andre vil nogensinde bruge 1,2 milliarder kroner på at spare 11-13 millioner kroner om året. Det er
100 års besparelser - inflation. Det giver ingen mening.
Afstemning om helhedsplanen
Vi skal som beboere insistere på, at afstemningen foregår på en måde, så afdelingsbestyrelsen og styregruppen
ikke kan snyde med resultatet. Når de er villige til at lyve for os, er de også villige til at snyde med afstemningen.
De vil ikke acceptere et nej til helhedsplanen. Derfor skal vi have sikkerhed for, at de ikke får mulighed for snyd.
Rødovre Kommune
Rødovre Kommune har senest afvist en huslejestigning på 35% i Langhuset. Hvad med rækkehusene?
Skal beboerne der så betale meget mere end beboere i Landhuset? Altså, en usolidarisk løsning? Hvorfor
har Rødovre Kommune ikke afvist en huslejestigning på 35% i rækkehusene?

Vi må vente og se.

Uanset udfald og mulige ændringer til helhedsplanen, har afdelingsbestyrelsen, styregruppen og DAB afsløret
sig selv som utroværdige og ikke har respekt for Carlsros beboere.

Vi håber derfor, at beboerne i Carlsro vil være meget kritiske overfor afdelingsbestyrelsen og styregruppen.

Afdelingsbestyrelsen og boligselskabet elsker at bruge beboernes penge på det ene vanvittige projekt efter
det andet. Beboerne betaler, og de er ligeglade. Hvis beboerne ikke har råd til voldsomme huslejestigninger
flytter de jo bare, og andre kommer til. Det er det de gerne vil have. De vil have fine beboere med mange penge,
så Carlsro kan blive et eksklusivt boligområde.

Carlsro bør være for de nuværende beboere og afdelingsbestyrelsen burde tjene beboernes interesser.
Det er desværre ikke tilfældet.

Tro ikke på deres trusler og skræmmekampagner. Hjælp os med at stoppe projektet.